ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσειςΣυνολικός προϋπολογισμός: €200 εκατ.Γεωγραφική Περιοχή: ΟΛΗ Η…

Continue Reading ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027»

Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» προϋπολογισμού 300.000.000€, αποτελεί δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ -…

Continue Reading ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027»

Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4887/2022, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ο οποίος ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για…

Continue Reading Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Το 3ο τρίμηνο του 2023 αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων», όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε από το ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Η Δράση…

Continue Reading ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεωνΔυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσειςΣυνολικός προϋπολογισμός: €100 εκατ.Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Γ’ τρίμηνο 2023

Continue Reading Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα